เซนเซอร์เลเซอร์วางระดับ

เซนเซอร์แบบไม่สัมผัสสำหรับเครื่องวัดพิกัด CNC 3 มิติ มิติทำให้สามารถทำการวัดความเร็วสูงได้

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

เซนเซอร์เลเซอร์วางระดับจะยึดอยู่บนเครื่องวัดพิกัด 3 มิติของซีรีส์ SVA ประสิทธิภาพของการวัดรูปทรงด้วยการวัดพื้นผิวจะช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการ ตรวจสอบและการวัดลงได้เป็นอย่างมากสามารถวัดชิ้นงานประกอบซึ่งมีการสะท้อน กลับหรือชิ้นงานมัน (ผิวกระจก) ที่แตกต่างกัน ที่มีการสะท้อนกลับสูงโดยไม่ต้องทำการพ่นใดๆ

2copy_of_xyzax_line_laser_b

คุณลักษณะ

  • สามารถวัดชิ้นงานที่ไม่พ่นสเปรย์ได้แทบทุกชนิด เนื่องจากหน่วยรับแสงได้รับการปรับโดยอัตโนมัติสามารถวัดชิ้นงานที่มีการ สะท้อนกลับที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องปรับปริมาณแสง
  • สามารถเลือกความกว้างในการวัด/พิตช์ในการวัดได้ ในขณะที่เวลาที่ใช้ในการวัดลดลง
  • การได้มาซึ่งข้อมูลสูงถึง 30,000 จุดด้วยอัตราเร็ว 90 เส้นต่อวินาทีดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการวัดจุดตามปกติ เวลาที่ใช้ในการวัดได้ลดลงเหลือ 1/120 และการวัดรูปทรงโดยการวัดพื้นผิวก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การออกแบบที่ไม่ได้รับอิทธิพลอย่างง่ายๆ จากแสงรบกวนจากภายนอก ข้อมูลที่ถูกต้องถูกเลือกไว้บนซอฟต์แวร์ โดยขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงที่สะท้อนข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ซึ่งได้มาภายใต้ อิทธิพลของแสงรบกวนจากภายนอกจะถูกลบออก

การปรับอัตโนมัติความเข้มในการรับแสงด้วยการควบคุมผลป้อนกลับของแสงรังสีที่ส่งออก

เมื่อทำการวัดชิ้นงานประกอบที่มีการสะท้อนกลับที่แตกต่างกัน เซนเซอร์เลเซอร์จะตรวจจับความเข้มของแสงที่ได้รับ และควบคุมกำลังของแสงรังสีที่ส่งออกโดยอัตโนมัติด้วยการควบคุมผลป้อนกลับนี้ ทำให้เครื่องสามารถปรับความเข้มที่เหมาะสมของแสงที่รับได้ด้วยเหตุผลนี้ การปรับปริมาณแสงอย่างละเอียดจึงไม่มีความจำเป็นนอกจากนี้ ยังทำให้สามารถวัดชิ้นงานที่มีการสะท้อนกลับต่ำหรือชิ้นงานที่มีการสะท้อน กลับสูง (ผิวมัน) ซึ่งไม่สามารถวัดด้วยวิธีปกติได้ ดังนั้น การวัดชิ้นงานต่างๆ จึงสามารถทำได้อย่างยืดหยุ่น

3fs12jh0000012h1k

Save