Calypso

โปรแกรมการวัดเอนกประสงค์ Calypso ใช้ในเครื่องวัดพิกัด 3 มิติ และเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการประเมินในระดับสูงที่สุดในโลก โดยมีเคอร์เนล CAD ที่ทำให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการทำงานที่ไร้คู่เปรียบรวมไว้อยู่ด้วย

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

ฟังก์ชัน AI ที่ได้รับการปรับปรุง

ฟังก์ชัน AI รวมเอาสามขั้นตอนวิธีสำหรับการรู้จำองค์ประกอบอัตโนมัติ การตั้งค่าระบบพิกัดอัตโนมัติ และการรู้จำระนาบการวัดอัตโนมัติ พร้อมกับการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานฟังก์ชัน AI ไม่เพียงสนับสนุนจุด เส้นตรง พื้นผิวราบ ทรงกลม จุดสมมาตร วงกลม และทรงกระบอกเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนทรงกรวย วงรี รูเหลี่ยม และรูลึกโดยไม่จำเป็นต้องเลือกชนิดขององค์ประกอบก่อนทำการวัดขั้นตอนการ ทำงานแบบง่ายทำให้สามารถทำการวัดต่อเนื่องได้ ตั้งแต่การวัดหนึ่งในองค์ประกอบที่จุดสุ่มไปจนถึงการกดปุ่ม “หยุด” เพื่อหยุดการวัดองค์ประกอบ

  • ฟังก์ชัน AI รวมเอาสามขั้นตอนวิธีสำหรับการรู้จำองค์ประกอบอัตโนมัติ การตั้งค่าระบบพิกัดอัตโนมัติ และการรู้จำระนาบการวัดอัตโนมัติ พร้อมกับการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานฟังก์ชัน AI ไม่เพียงสนับสนุนจุด เส้นตรง พื้นผิวราบ ทรงกลม จุดสมมาตร วงกลม และทรงกระบอกเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนทรงกรวย วงรี รูเหลี่ยม และรูลึกโดยไม่จำเป็นต้องเลือกชนิดขององค์ประกอบก่อนทำการวัดขั้นตอนการ ทำงานแบบง่ายทำให้สามารถทำการวัดต่อเนื่องได้ ตั้งแต่การวัดหนึ่งในองค์ประกอบที่จุดสุ่มไปจนถึงการกดปุ่ม “หยุด” เพื่อหยุดการวัดองค์ประกอบ
    2copy_of_copy_of_calypso_1
  • Automatic Coordinate System Recognition (การรู้จำระบบพิกัดอัตโนมัติ)
    องค์ประกอบและรายการเชิงเรขาคณิตที่วัด ได้ที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่าระบบพิกัด (การชดเชยเชิงพื้นที่ การชดเชยเชิงการหมุน และจุดกำเนิด) จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ และจะมีการกำหนดค่าเหล่านี้
    4fs12jh0000012pmb

การสร้างเส้นทางการวัดอัตโนมัติ

หลักการว่าด้วยระนาบความปลอดภัยของ Calypso ทำให้ไม่จำเป็นต้องป้อนจุดเส้นทางโพรบ (จุดกึ่งกลาง)5copy_of_copy_of_calypso_3

เมื่อได้ระบุขอบเขตบายพาส (บริเวณรอบชิ้นงาน) แล้ว โพรบจะเคลื่อนที่บนระนาบความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ เพื่อที่โพรบจะไม่รบกวนชิ้นงานสำหรับการเคลื่อนที่บนพื้นผิวเดียวกัน สามารถกำหนดค่าระนาบความปลอดภัยขึ้นมาอีกหนึ่งระนาบ เพื่อให้ขนาดการเคลื่อนที่ที่เล็กลง

เส้นทางการวัดจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสอดคล้องกับระนาบความ ปลอดภัย ระนาบความปลอดภัยเสริม จำนวนจุดวัด และระยะกลับคืนของการวัดจุดเส้นทางการวัดและจุดการวัดจะสามารถระบุได้ตามที่ ต้องการภายในและระหว่างองค์ประกอบการวัด ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างเส้นทางการวัดที่เหมาะสมที่สุด

6fs12jh0000012puf

โปรแกรมจำลองมุมโพรบบนหน้าจอ (สำหรับการเชื่อมต่อหัวโพรบ)

ผู้ปฏิบัติงานอาจสงสัยว่าโพรบมีการวางแนวที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ หลังจากที่ได้ระบุการวางแนว เช่น แกน A:0˚ และแกน B:-90˚โปรแกรมจำลองมุมโพรบบนหน้าจอจะแสดงภาพหน้าจอของโพรบซึ่งอยู่ในตำแหน่ง มุมหมุนและมุมเอียงที่ป้อนเข้า เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถยืนยันว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเมื่อมี ข้อมูล CAD อยู่ การคลิกที่องค์ประกอบจะเป็นการเปลี่ยนการวางแนวโพรบที่เหมาะสมที่สุดโดย อัตโนมัติโดยอิงตามข้อมูลการตั้งฉากฟังก์ชันนี้มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของรูเอียงและแกนเอียงแม้แต่เมื่อไม่มีข้อมูล CAD อยู่ การวางแนวของโพรบก็สามารถเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติเป็นทิศทางตั้งฉากที่ สัมพันธ์กับระนาบฉายที่ทำการวัดจริงผู้ปฏิบัติงานคุ้นเคยกับการป้อนมุมการ หมุนขณะที่ทำการตรวจสอบชิ้นงานและแผนการพร้อมพิจารณาว่าจะรบกวนสไตลัสหรือ ไม่ด้วยโปรแกรมจำลองมุมโพรบบนหน้าจอ การตั้งค่ามุมการหมุนจะทำได้ง่ายขึ้นกว่าที่ผ่านมาต้องใช้ตัวเลือกฟังก์ชัน การจำลองสไตลัส

Save