เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์เสริม

CONTOURECORD 1600G

เพิ่มความสามารถในการทำงาน
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

การรับรู้องค์ประกอบอัตโนมัติ (ฟังก์ชัน AI)

ฟังก์ชันนี้จะระบุชนิดขององค์ประกอบโดยอัตโนมัติ (จุด เส้น วงกลม)

ฟังก์ชันการแสดงขนาด

ค่าที่วัดได้จริงสำหรับพารามิเตอร์ต่างๆ และการเบี่ยงเบนทางเรขาคณิต สามารถแสดงได้บนแผนภาพ
2copy_of_contrec1600g_01
ฟังก์ชันแสดงเส้นขนาด (TiMS)

ฟังก์ชันการสังเคราะห์หน้าตัด

ข้อจำกัดของช่วงการวิเคราะห์ สืบเนื่องจากมุมของหัวสไตลัสได้รับการแก้ไขด้วยฟังก์ชันการสังเคราะห์นี้

ฟังก์ชันแบบ peak and valley

ฟังก์ชันนี้ทำให้สามารถตรวจวัดจุดสูงสุดของชิ้นงานได้ โดยการติดตามด้วยหัวสไตลัส ทำให้การปรับตำแหน่งเป็นไปโดยง่าย

ฟังก์ชันทวนซ้ำจุดคำนวณ

การวิเคราะห์ชิ้นงานโดยรวมสามารถทำได้หลังจากเสร็จสิ้นการวิเคราะห์เพียงหนึ่งรูปแบบสำหรับชิ้นงาน โดยที่มีการทวนซ้ำรูปร่างบางอย่าง

กลุ่มฟังก์ชันการประเมินรูปร่าง

มีฟังก์ชันการประเมินหลากหลายให้ใช้ ฟังก์ชันมาตรฐานรวมถึงฟังก์ชันตรวจเทียบความเบี่ยงเบนค่าของข้อมูลที่วัดได้ (ข้อมูลจุด)/ค่าการออกแบบ ฟังก์ชันการสร้างค่าการออกแบบ ฟังก์ชันหาความเหมาะสมที่สุด และฟังก์ชันการแปลง IGES/DXF เพื่อเอื้อต่อการสื่อสารกับระบบ CAD

3copy_of_contrec1600g_02

การตรวจเทียบค่าปกติของหน้าตัดรูปร่าง (TiMS)

ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และการวัด ACCTee

ACCTee เป็นซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และการวัดหน้าตัดรูปร่าง ที่มีความสามารถในการทำงานมากขึ้น มาพร้อมกับโหมดวิซาร์ดเพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น รวมถึงฟังก์ชันสนับสนุนหลายอย่าง เช่น “ฟังก์ชัน AI” “ฟังก์ชันการวิเคราะห์ตนเอง” และ “ฟังก์ชันการตรวจวัดแบบ peak and valley” ACCTee จึงทำให้งานวัดทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น