CONTOURECORD 2700DX3/SD3

หัวตรวจวัดรูปร่างความแม่นยำสูงใช้สเกลการกระจายแสงของเลเซอร์ออพติคอลความละเอียด 0.025 μm

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

หัวตรวจวัดรูปร่างความแม่นยำสูงรุ่นใหม่ที่น้ำหนักน้อยลง 40% เมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นก่อนๆ

  • สเกลการกระจายแสงของเลเซอร์ออพติคอลรับประกันความละเอียดสูงตลอดทั้งช่วง
  • สามารถวัดและวิเคราะห์รูปร่างด้วยความแม่นยำและความละเอียดสูง

สเกลการกระจายแสง

ความยาวคลื่นเลเซอร์ของแหล่งกำเนิดแสงมีความเสถียรมาก และไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศหรือความดันสเกลนี้มีความ สามารถในการทวนซ้ำสูง และไม่มีการเกิดข้อผิดพลาดของระยะคลอน

ตัวขับมอเตอร์ตามแนวตรง (จดสิทธิบัตรแล้ว)

  • ตัวขับมอเตอร์ตามแนวตรงช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำสูง และการเคลื่อนไหวความเร็วสูง
  • ความสั่นสะเทือนต่ำทำให้การวัดเสถียรมากขึ้นที่ระดับกำลังขยายสูง

ตัวเลือกซีรีส์เชิงเส้นชนิด DX หรือชนิด SD เพื่อให้เข้ากับความต้องการเฉพาะ

มีให้เลือกทั้งชนิด DX แบบประหยัดพื้นที่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในหนึ่งเดียว หรือชนิด SD แยกส่วนแบบทั่วไป

โดดเด่นเรื่องความสามารถในการขยายตัว

  • สามารถเพิ่มหัวตรวจวัดความหยาบและโต๊ะงาน CNC ได้
  • การออกแบบอย่างยืดหยุ่นที่พร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต

การรวมระหว่างแขนยึดและโพรบที่ยืดหยุ่น

  • เครื่องรุ่นนี้ใช้การสอบเทียบลูกปืนหลักเพื่อแก้ไขลักษณะส่วนโค้งผิด รูป (ความคลาดเคลื่อนของทิศทาง X) ของหัวตรวจวัดรูปร่าง และมีความสามารถในการรวมระหว่างแขนยึดและโพรบที่ยืดหยุ่น
  • หัวสไตลัสสาหรับการวัดรูปร่างที่หลากหลายสาหรับชิ้นงานหลายแบบ ตัง้แต่รูขนาดเล็กไปจนถึงร่องลึก

2copy_of_contrec2700dx_sd_01a

ในกรณีของชิ้นงานขนาดยาว เช่น บอลสกรู การวัดด้วยความสัมพันธ์ของตำแหน่งโพรบและแขนยึดแบบทั่วไปจะมีผลไปรบกวนหัว ตรวจวัด ทำให้ไม่สามารถบรรลุช่วงการวัดขนาดใหญ่ในทิศทาง X ได้การสอบเทียบลูกปืนหลักทำให้เกิดการทำงานร่วมกันโดยที่แขนยึดและโพรบมีการ ชดเชยที่ลดต่ำลง ดังที่แสดงในภาพถ่ายด้านล่าง ซึ่งทำให้การวัดไม่ถูกขัดขวาง แม้แต่ในกรณีชิ้นงานขนาดยาว

ความสามารถในการขยายระบบ (ตัวเลือก)

ในกรณีที่ต้องการความสามารถในการวัดความหยาบหลังจากการติดตั้ง ระบบสามารถอัปเกรดเป็นระบบการวัดรูปร่างและความหยาบแบบมัลติฟังก์ชันได้โดย ง่าย เพียงเพิ่มหัวตรวจวัดและโปรแกรมวิเคราะห์ความหยาบ

3copy_of_contrec2700dx_sd_02

หัวตรวจวัดความหยาบ (อุปกรณ์เสริม)

ตัวอย่างของการวัดบอลสกรู (ตัวเลือก)

มีการประเมินหลายอย่างโดยการวางวงกลมตัวอย่างลงบนร่องบอลสกรู เพื่อให้ได้จุดสัมผัสระหว่างวงกลมตัวอย่างกับหน้าตัด