Opt-measure

เซนเซอร์วัดระยะแบบแทรกสอดชนิดไร้การสัมผัส

สอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

เซนเซอร์วัดระยะแบบแทรกสอดชนิดไร้การสัมผัส

อินเตอร์เฟียร์โรมิเตอร์ด้วยแสงขาวถูกนำมาใช้
การวัดทำได้ด้วยการฉายแสงขาวไปที่ชิ้นงานโดยตรง
ไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นสะท้อนและตัวสะท้อนที่มุม

เหมาะสำหรับการเฝ้าดูอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

สามารถวัดพฤติกรรมโดยละเอียดของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกได้เป็นเวลานาน เป็นเซนเซอร์ที่เหมาะสำหรับ “การเฝ้าดู”

  • ระยะการทำงานที่กว้าง (600 มม.)
  • ช่วงการวัดที่กว้าง (±30 มม.)
  • ความแม่นยำสูง (±5 μm: 15 ถึง 30°C)

ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยม

สามารถใช้ชิ้นส่วนของเซนเซอร์ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการแผ่รังสีได้โดยใช้ระบบไฟเบอร์ออฟติก
สามารถติดตั้งเซนเซอร์และชิ้นส่วนควบคุมให้ห่างกันได้ถึง 3000 ม.

  • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (10 ถึง 35°C)
  • สามารถใช้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการแผ่รังสีได้
  • ความยาวไฟเบอร์สูงสุด 3000 ม.