Opt-scope

การวัดเนื้อสัมผัสผิวของส่วนประกอบเครื่องจักร และหน้าตัดรูปร่างแบบไร้สัมผัสและรวดเร็ว เครื่องมือวัดหน้าตัดและความหยาบของพื้นผิวแบบไร้สัมผัส/สามมิติ ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์คุณสมบัติของพื้นผิวในการศึกษาเกี่ยวกับแรงเสียด ทานบนเครื่องจักร

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

ประสิทธิภาพสูง

“วัดหน้าตัดของพื้นผิว 3 มิติได้รวดเร็ว
ประหยัดเวลาได้มากกว่า 100 ครั้งเมื่อเทียบกับเครื่องมือหัวสไตลัส”

ความเสถียร

“ตั้งแต่ความหยาบของพื้นผิวที่ละเอียดไปจนถึงพื้นผิวเครื่องจักร ได้รับข้อมูลที่มีรูปร่างคงที่จากอัลกอริทึมการตรวจวัดสูงสุดดั้งเดิมของขอบแทรกสีขาว (DEAP) ของเรา”

การทำงาน

ผลการวิเคราะห์จำนวนมากและการทำงานที่ไม่น่าเชื่อโดย ACCTee และ Surfcom Map ที่มีชื่อเสียง

4copy_of_optscope03