RONDCOM 43C
RONDCOM 43C
* หัวสไตลัสที่มีความไว 2:1 และหัวตรวจวัด และเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์เสริม
RONDCOM 43C-S
* เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์เสริม

RONDCOM 43C/43C-S/41C/31C

เครื่องมือวัดความกลมแบบเดสก์ท็อปขนาดเล็ก พร้อมด้วยฟังก์ชันการวิเคราะห์ระดับไฮเอนด์ มอบประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายที่เหนือชั้นกว่า

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

ฟังก์ชันสนับสนุนการวางศูนย์/การเอียง/การปรับระดับ (จดสิทธิบัตรแล้ว)

สะดวกในการปรับความเบี้ยวและความเอียงระหว่างศูนย์กลางของการหมุนกับ ศูนย์กลางของชิ้นงาน เพียงแค่ปรับการกระจัดให้เป็นศูนย์ตามที่ระบุไว้ในกราฟแท่งในหน้าจอแสดงการ ปรับตำแหน่ง

2fs12jh0000014tjf

ฟังก์ชันสนับสนุน ACCTee

ฟังก์ชันการวัดแบบกึ่งอัตโนมัติพร้อมด้วยข้อกำหนดเฉพาะในการวัดความสูง

ขนาดแกน R สำหรับชิ้นงานที่มีความแม่นยำสูงขนาดเล็ก (R43C-S)

R41C รองรับเสาสูง: Z = 500 มม. (ตัวเลือก)

จัดให้มีหัวตรวจวัดการวางแนวทั้งหมด (อุปกรณ์เสริม)

หัวตรวจวัดจะขยายช่วงการวัดเป็น ±1000 μm และช่วยให้สามารถปรับแรงในการวัดและการเคลื่อนที่ด้านหน้า (วางหัวสไตลัส) ได้

คำแนะนำในการเลือกการวัดความกลม

เหตุผลที่ RONDCOM 31C สามารถวัดแกนร่วมและแกนกลางได้โดยไม่ต้องมีฟังก์ชันการวัดรูปทรงกระบอกและความกลม

RONDCOM 31C ไม่ได้ใช้เสาแกน Z ที่รองรับการวัดความกลมและความขนาน แม้สิ่งนี้จะหมายความว่าเครื่องนี้ไม่มีฟังก์ชันการวัดความเป็นทรงกระบอกและ ความตรงก็ตาม แต่ข้อมูลการประเมินการมีแกนกลางร่วมกันและความร่วมศูนย์ก็เป็นเพียงข้อมูล ศูนย์กลางวงกลม เนื่องจากข้อมูลศูนย์กลางวงกลมจะไม่ผันผวนไปตามขนาดหรือความเบี่ยงเบนของ เส้นรอบวง จึงหมายความว่า R31C ยังคงสามารถวัดการมีแกนกลางร่วมกันและความร่วมศูนย์สำหรับค่าเบี่ยงเบนของ จุดศูนย์กลางได้

 

มุมมองภายนอก

RONDCOM 43C

3copy_of_rondcom43c_02

RONDCOM 41C

4copy_of_rondcom43c_03

อุปกรณ์เสริม โต๊ะกันสะเทือนเดสก์ท็อป E-VS-S57B ที่ตั้งสำหรับโต๊ะกันสะเทือนเดสก์ท็อป: E-VS-S13A ชั้นวางระบบ: E-DK-S24A

Save

RONDCOM 31C

5copy_of_rondcom43c_04

* ขนาดที่ไม่ได้ระบุไว้จะเหมือนกับ R43C