คุณลักษณะ

  • เครื่องมือวัดเฉพาะสำหรับการวัดชั้นความหนาของฟิล์มที่เหมาะสมที่สุดบนฐาน PDP สีด้านหน้า และความสูงของซี่คานบนฐานด้านหลัง
  • ตัวขับการติดตามแกน X ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ด้วยตัวเอง (900 มม. ในทิศทาง X, 1,300 มม. ในทิศทาง Y) การวัดสามารถกระทำได้ภายในช่วงการเคลื่อนที่นี้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ SURFCOM 1400G สำหรับชุดการประมวลผลข้อมูล