XYZAX FUSION NEX

เครื่องวัดพิกัด 3 มิติที่ประสบผลสำเร็จในการวิวัฒนาการภายใน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำแท้จริงที่สูงเยี่ยม และเทคโนโลยีการสแกนแบบแอคทีฟ

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

ฟังก์ชัน AI (ความหยาบ) (จดสิทธิบัตรแล้ว)

ฟังก์ชัน AI จะตั้งเงื่อนไขการวัดและดำเนินการวัดโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันการสอน/เล่นการทำงานแบบอัตโนมัติ (ความหยาบ/รูปร่าง)

ฟังก์ชันนี้จะจัดเก็บกระบวนการวัดและการวิเคราะห์ รวมถึงตัวขับการติดตามและการเคลื่อนย้ายเสาไว้ในหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถทำการวัดเครื่อง CNC ได้

2copy_of_surfcom1800g_01

ฟังก์ชันแสดงเส้นขนาด (TiMS)

3copy_of_surfcom1800g_02

ฟังก์ชันการวิเคราะห์ความหยาบ (TiMS)

ฟังก์ชันแสดงเส้นขนาด (รูปร่าง)

ฟังก์ชันนี้ทำให้สามารถวาดเส้นขนาดลงบนแผนภาพ ควบคู่ไปกับค่าที่วัดได้จริงสำหรับพารามิเตอร์ต่างๆ และการเบี่ยงเบนทางเรขาคณิต

ฟังก์ชันผสานรูปร่างในตัว

ฟังก์ชันการสังเคราะห์หน้าตัดช่วยขจัดขีดจำกัดของช่วงการวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นโดยมุมหัวสไตลัส (รูปร่าง)

4copy_of_surfcom1800g_03

ด้วยระบบการวัดปกติ ขีดจำกัดจะถูกกำหนดลงบนมุมการวัดตามมุมหัวสไตลัสของหัวตรวจวัดACCRETECH แก้ปัญหานี้โดยการสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับสองหน้าตัด

5copy_of_surfcom1800g_04

ฟังก์ชันผสานรูปร่าง

ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และการวัด ACCTee

ACCTee เป็นซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และการวัดลักษณะเนื้อสัมผัสผิวและหน้าตัดรูปร่าง ที่มีความสามารถในการทำงานมากขึ้นมาพร้อมกับโหมดวิซาร์ดเพื่อช่วยให้การ ทำงานง่ายขึ้น รวมถึงฟังก์ชันสนับสนุนหลายอย่าง เช่น “ฟังก์ชัน AI” “ฟังก์ชันการวิเคราะห์ตนเอง” และ “ฟังก์ชันการตรวจวัดแบบ peak and valley” ACCTee จึงทำให้งานวัดทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น