SURFCOM-3DF

ทำการวิเคราะห์ความแข็ง 3D ของหน้าตัดพื้นผิวที่ซับซ้อนได้หลากหลาย การวิเคราะห์ความหยาบของพื้นผิวโดยการวัดพื้นผิวแทนการวัดเส้น

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า