SURFCOM C5 Type-C/Type-S

โซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ผลิตการจัดการการวัดลักษณะเนื้อสัมผัสผิว

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า
Type-C
ข้อกำหนดเฉพาะพื้นฐานคือ ชนิด C (ส่วนใหญ่ใช้สำหรับฝาสูบและเสื้อสูบ และชิ้นงานอื่นๆ ที่ต้องใช้วิธีการแบบ 5 ทิศทาง)
และชนิด S (สำหรับเพลาลูกเบี้ยวและชิ้นงานเพลาอื่นๆ ที่ต้องใช้แกนหมุน)

SURFCOM C5 ข้อเสนอสำหรับกระบวนการผลิตเครื่องยนต์

2surfcomc5_02

มุมมองภายนอก

3copy_of_surfcomc5_03