SURFCOM CREST Lp

เครื่องมือนี้สามารถช่วยวัดชิ้นงานที่คุณไม่สามารถสัมผัสหรือชิ้นงานที่สไตลัสไม่สามารถเข้าถึงได้

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของ ISO

  • เครื่องมือวัดความเรียบผิวและรูปร่างชิ้นงานระบบโฟกัสอัตโนมัติที่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO25178-605

มีความคงที่ของข้อมูลสูงด้วยเครื่องมือที่ทำงานด้วยสไตลัส

  • เครื่องมือนี้ใช้ระบบโฟกัสอัตโนมัติซึ่งมีความทนทานต่อการสะท้อนกลับและสีของชิ้นงาน

ช่วงการวัดแนวกว้าง

  • ช่วงการวัดแนวกว้างของ Z : 10 มม. และ X : 200 มม.
  • สามารถใช้วัดชิ้นงานขนาดใหญ่ได้

ตัวอย่างของการวัดแบบมาตรฐาน (Halle SN6349:Ra=0.0860 μm)

2copy_of_screst_example1

หลักการของการโฟกัสอัตโนมัติ

3copy_of_screstlp_laser1