TIMS Integrated Measuring Program

พัฒนาความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์และขยายขอบเขตการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

โปรแกรมการวิเคราะห์และการวัดความหยาบของผิว

ฟังก์ชัน AI ช่วยให้ทำการวัดได้แม้จะเป็นมือใหม่ (จดสิทธิบัตรแล้ว)

 • โหมดการวัดขั้นต้นจะเลือกเงื่อนไขการวัดโดยอัตโนมัติ ส่วนโหมดบทเรียนจะช่วยนำทางผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการทำงานต่างๆ ทำให้เป็นการง่ายสำหรับทุกคนที่จะมาปฏิบัติงาน
  สามารถใช้ฟังก์ชันปรับแต่งเพื่อกำหนดค่าหน้าจอเพื่อให้มีไอคอนที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานง่ายขึ้นอย่างมาก
 • ฟังก์ชันที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
  ฟังก์ชันมาตรฐานที่รวมอยู่ในระบบรวมไปถึง การวัดขั้นและพื้นผิวที่ช่วยในการประเมินความหนาฟิล์มของแผงวงจรพิมพ์ ฟังก์ชันการซ้อนทับที่ทำให้สามารถเปรียบเทียบการประเมินความสึกหรอ และอื่นๆ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลที่วัดได้อย่างยืดหยุ่น (จดสิทธิบัตรแล้ว)
  เมื่อเก็บข้อมูลได้แล้ว ก็จะสามารถเปลี่ยนรายการอ้างอิงการวัด (เส้น ครึ่งแรก ครึ่งหลัง พื้นผิวกลม ปลายทั้งสองด้าน ร่องสลัก) เพื่อทำการวิเคราะห์ใหม่ ทั้งยังสามารถเปลี่ยนมาตรฐานได้ด้วยเพื่อทำการวิเคราะห์ใหม่อีกหลายครั้งตาม ที่ต้องการ
 • การวัดแบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
  ฟังก์ชันการสอนรวมไปถึงเสาในทิศทางลง ตัวขับการติดตาม และการทำงานของอุปกรณ์การเอียง ซึ่งจะเป็นแบบอัตโนมัติทุกอย่างตั้งแต่การวัดไปจนถึงการสร้างรายงานการตรวจ สอบ

การตัดสินผ่าน/ไม่ผ่านอัตโนมัติตามกฎ 16% (สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS2001)

กฎ 16% และกฎค่าสูงสุด คือมาตรฐานความคลาดเคลื่อนที่อนุโลมสำหรับพารามิเตอร์การประเมินความหยาบ สามารถกำหนดค่ากฎเหล่านี้ได้ในหน้าต่างการวิเคราะห์ความหยาบ ตามกฎ 16% ค่าความยาวอ้างอิงหลายค่าที่วัดได้เกินค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้จะ ต้องไม่เกิน 16% ตามกฎค่าสูงสุด ค่าที่วัดได้ไม่ควรเกินค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้ที่ระบุ

6copy_of_tims83_05

ฟังก์ชันแบบ peak and valley ของความหยาบ (ตัวเลือก)

เมื่อโพรบทำการวัดพื้นผิวของชิ้นงาน คอมพิวเตอร์จะตรวจหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด และแจ้งตำแหน่งแก่ผู้ปฏิบัติงาน การตรวจหาทิศทาง Y ได้รับการสนับสนุนจากการใช้โต๊ะงาน CNC

7tims83_06

โปรแกรมการวิเคราะห์และการวัดหน้าตัดรูปร่าง

สามารถปรับแต่งรูปแบบหน้าจอเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งมีความสมดุลระหว่างฟังก์ชันและความสะดวกในการทำงาน สำหรับเงื่อนไขชิ้นงานและทักษะของผู้ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
หน้าจอได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสำหรับหน้าจอที่กว้างขึ้นซึ่งจะใช้ในอนาคต โดยเฉพาะสำหรับการวัดรูปร่าง มีฟังก์ชันที่รองรับการวัดรูปร่างเองเพื่อการปฏิบัติงานที่ง่ายขึ้น

 • การวัดชิ้นงาน
  สามารถทำการตรวจหาเส้นขอบพิกัดก่อนการวัด เพื่อตรวจสอบพื้นผิวการวัดในเวลาที่มีการแบ่งระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้น สุด หรือในเวลาที่ทำการสืบหาจุดจำกัดการวัดขณะที่ทำการวัดขึ้นไปถึงจุดตก หรือเมื่อการตรวจสอบด้วยสายตาทำได้ยาก (เช่น ภายในรู) เพื่อขจัดข้อผิดพลาดในการวัด สามารถกำหนดช่วงการวัดบนหน้าจอได้โดยการระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

ฟังก์ชันเอาต์พุตเส้นขนาดโดยอัตโนมัติ

ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางช่วงเคอร์เซอร์ที่สร้างขึ้นอิสระ ซ้อนบนข้อมูลรูปร่างเพื่อใช้คำนวณ ซึ่งหมายความว่าการคำนวณที่เคยต้องใช้การคลิกสองครั้ง ขณะนี้สามารถทำได้ด้วยการลากเพียงครั้งเดียว

12copy_of_tims83_10

การแบ่งหน้าตัดของเคอร์เซอร์ (อยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร)

ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางช่วงเคอร์เซอร์ที่สร้างขึ้นอิสระ ซ้อนบนข้อมูลรูปร่างเพื่อใช้คำนวณ ซึ่งหมายความว่าการคำนวณที่เคยต้องใช้การคลิกสองครั้ง ขณะนี้สามารถทำได้ด้วยการลากเพียงครั้งเดียว

การแสดงตัวอย่างผลการคำนวณ (อยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร)

เมื่อปิดการคำนวณอัตโนมัติ ผลการคำนวณและเส้นขนาดจะปรากฏในหน้าจอแสดงตัวอย่างทันทีที่มีการวาง เคอร์เซอร์ซ้อน เพื่อให้ได้ดูตัวอย่างผลการคำนวณก่อนที่จะสรุปในขั้นสุดท้าย เมื่อเปิดใช้งานการขยายช่วงการคำนวณ จะสามารถใช้การแสดงตัวอย่างเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของการขยายช่วงการคำนวณ จึงจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการคำนวณและการทำงาน

14copy_of_tims83_12

 

คำแนะนำไอคอนการคำนวณองค์ประกอบที่อนุญาต

ฟังก์ชันนี้จะแสดงภาพองค์ประกอบที่สามารถคำนวณได้ เมื่อทำการคำนวณใหม่โดยใช้องค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งจากหลายข้อที่คำนวณเสร็จ เรียบร้อยแล้ว แม้แต่ในเวลาที่เลือกระหว่างองค์ประกอบที่ซับซ้อน ฟังก์ชันนี้ทำให้สามารถเลือกตามจุดประสงค์การคำนวณได้ตามที่ต้องการ

15copy_of_tims83_13

Save