XYANA 2000

ซอฟต์แวร์การวัดตามวัตถุประสงค์ทั่วไป XYANA 2000 ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย ACCRETECH เพื่อทำให้การวัดขนาดทำได้อย่างง่ายดายเหมือนกับการใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ จอภาพสี LCD พร้อมแผงควบคุมแบบสัมผัสมอบการใช้งานที่ง่ายดายได้อย่างโดดเด่นสามารถติด ตั้งบน SVA, CVA, RVF และ mju

 

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

เมนูไอคอนแบบจัดวางอิสระ

เมนูไอคอนสามารถจัดวางได้อย่างอิสระเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะการรวม กลุ่มไอคอนที่ใช้บ่อยเข้าไว้ด้วยกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

fs12jh0000012n5a

โหมดการวัดสามโหมด

คุณสามารถเลือกจากโหมดการวัดสามโหมดต่อไปนี้:แมนวล การสอน และอัตโนมัติเมื่อทำการวัดชิ้นงานแบบเดียวกันหลายๆ ชิ้นก็สามารถใช้การวัดแบบการสอนเพื่อสร้างโปรแกรมส่วนงาน โดยโปรแกรมส่วนงานนี้จะสามารถใช้ในการวัดอัตโนมัติเพื่อทำการวัดต่อเนื่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รหัสผู้ใช้

เมื่อต้องทำการวัดเป็นชุดหลายๆ ครั้ง จะสามารถบันทึกขั้นตอนการวัดเป็นรหัสผู้ใช้ได้จากนั้น เพียงแค่เรียกหมายเลขรหัสเพื่อดำเนินการวัดเป็นชุดรหัสผู้ใช้จะไม่หายไปแม้ ปิดเครื่องไปแล้วก็ตาม

การวัดแบบการสอนและการวัดอัตโนมัติ

สามารถใช้การวัดแบบการสอนเพื่อเพิ่มขั้นตอนให้กับโปรแกรมส่วนงานที่มีอยู่ เดิม และสร้างโปรแกรมส่วนงานใหม่วิธีนี้สามารถดำเนินการได้ขณะทำการวัด ซึ่งทำให้การแก้ไขโปรแกรมส่วนงานทำได้อย่างง่ายดาย แม้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์

ฟังก์ชันอเนกประสงค์สำหรับการตรวจสอบค่าการออกแบบ

ค่าการออกแบบของชิ้นงานสามารถทวนสอบได้ทั้งจากการวัดแบบแมนวลและการวัดแบบ การสอนในการทวนสอบด้วยชิ้นงานอ้างอิง ให้ดำเนินการวัดวัตถุอ้างอิงด้วยการวัดแบบการสอน (ค่าวัดจริง การบันทึกค่าการออกแบบ) จากนั้นให้ใช้การวัดอัตโนมัติเพื่อวัดวัตถุอื่นๆ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับวัตถุอ้างอิง

ฟังก์ชันสำคัญอื่นๆ

  • จำนวนของจุดการวัดองค์ประกอบรูปแบบ:สูงสุด 200
  • จำนวนของเรกคอร์ดองค์ประกอบ:สูงสุด 9999
  • จำนวนของเรกคอร์ดระยะพิกัด:สูงสุด 9999
  • จำนวนของการลงทะเบียนโพรบ:สูงสุด 2000

สามารถเลือกซอฟต์แวร์ Calypso ตามวัตถุประสงค์ทั่วไป ได้อีกด้วย

  • ฟังก์ชัน AI
  • นำเข้าข้อมูล CAD แบบ 3 มิติการแสดงผลกราฟิก

copy_of_copy_of_xyana2000_2

ตัวอย่างการตั้งค่าแบบออฟไลน์ของเครื่องกัดเซาะโลหะด้วยตัวนำไฟฟ้า

XYANA 2000 ลดเวลาการเตรียมการบนเครื่องกัดเซาะโลหะด้วยตัวนำไฟฟ้า (การกัดเซาะแม่พิมพ์) และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสามารถวัดชิ้นงานและอิเล็กโทรดที่ตรึงด้วยพาเลท พิเศษเข้ากับหัวจับดอกจัดตำแหน่งได้ด้วยเครื่องวัดพิกัด 3 มิติจากนั้น ขนาดของการเบี่ยงเบนออกจากตำแหน่งจะถูกป้อนกลับโดยเครื่องกัดเซาะโลหะด้วย ตัวนำไฟฟ้า และจะทำให้สามารถดำเนินการประมวลผลความแม่นยำสูงได้

fs12jh0000012o6q

Save