XYZAX FUSION NEX

เครื่องวัดพิกัด 3 มิติที่ประสบผลสำเร็จในการวิวัฒนาการภายใน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำแท้จริงที่สูงเยี่ยม และเทคโนโลยีการสแกนแบบแอคทีฟ

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

รับประกันความแม่นยำสูงสุดเมื่อเทียบในระดับเดียวกัน

รับประกันความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ในการแสดง (MPEE) ที่ 1.6 + 3L/1000 μm* โดยค่าแท้จริงอาจน้อยถึง ±1μm *ความแม่นยำของขนาด 9/10/6 ด้านล่างSave

คุณลักษณะ XYZAX FUSION NEX

ความเสถียรของการวัดได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างมาก

ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ในการวัด (MPEP) 1.6 μm

 

ผสานโพรบการสแกนแบบแอคทีฟ VAST XT gold เป็นคุณลักษณะมาตรฐาน

โพรบการสแกนแบบแอคทีฟช่วยให้สามารถทำการวัดในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำสูงจากก่อนหน้านี้ที่วัดได้ยาก เนื่องจากสามารถติดตั้งสไตลัสที่ยาวและหนักได้นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมความดันในการวัดได้ จึงสามารถกำจัดการเบนออกของโพรบได้อย่างแม่นยำคุณลักษณะเด่นเหล่านี้ทำให้โพ รบนี้เป็นระบบโพรบเพียงระบบเดียวที่สามารถทำการวัดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ไม่เพียงแต่เฉพาะรูปทรงที่รู้จักเท่านั้น แต่รูปทรงที่ไม่รู้จักก็สามารถวัดได้เช่นกัน

รวมฟังก์ชันการเปลี่ยนสไตลัสอัตโนมัติเป็นคุณลักษณะมาตรฐาน

น้ำหนักเบาด้วยกลไก A.V.D(*) ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดและฝาครอบ FRP

*ชุดขับกันสะเทือน

โพรบหมุน PH10T/M ให้ไว้เป็นตัวเลือก

ชิ้นงานบางชิ้นไม่สามารถวัดได้โดยไม่ใช้เทคโนโลยีการสแกนแบบแอคทีฟ

ระบบการสแกนแบบแอคทีฟนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีสถิติการใช้งาน มากมาย เช่น การวัดชิ้นงานความแม่นยำสูงที่ต้องการความร่วมแกน ความร่วมศูนย์ ความเรียบ หรือความตรง การประเมินพื้นผิวรูปทรงอิสระของแม่พิมพ์ความแม่นยำสูง การวัดรูลึกความแม่นยำสูงที่ต้องการสไตลัสแบบยาว การวัดเส้นรอบวงของส่วนสอบที่ต้องการการวัดแบบสแกน การประเมินร่องตัว V ร่องบอลสกรูและร่องชั้น และการประเมินทางเรขาคณิตความแม่นยำสูง

เทคโนโลยีการสแกนแบบแอคทีฟ