XYZAX mju NEX

เครื่องวัดพิกัด 3 มิติรุ่นเริ่มต้น รุ่นนี้มีการใช้งานที่หลากหลายพร้อมความแม่นยำที่มากยิ่งขึ้น

 

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDFสอบถามข้อมูล / สั่งซื้อสินค้า

มาพร้อมกับหัวโพรบ TP200B ที่มีความแม่นยำสูงและการปรับค่าอุณหภูมิด้วยมาตรวัดตามเวลาจริง

ความแม่นยำที่มากยิ่งขึ้น

ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะที่ยอมรับได้สูงสุด
E0,MPE 2.2 + L/250 μm

สามารถใช้กับสไตลัสชนิดยาว

ช่วยให้คุณสามารถใช้งานสไตลัสเสริมที่มีขนาดสูงสุด 100 มม. ซึ่งมีขนาดเป็นสองเท่าของอัตราส่วนมาตรฐาน (การใช้งานของสไตลัสชนิด GF)