• 50/3 หมู่ 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • Email: [email protected]
Hotline 097-142-8951
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
[email protected] 50/3 หมู่ 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Shop Details

Shop Detail Image 1
Shop Detail Nav Image 1

PUMA TT1300 / 1800 / 2100 / 2500 PUMA TL2000 / 2500

Horizontal Multi turret Turning Center

 Large Horizontal Turning Center / Horizontal Multi turret Turning Center / Aluminum Wheel Turns Twin Spindle Turning Center / Twin Spindle Turning Center with Gantry Loader

Machine Chuck mmMax. Turning Dia.Max. Turning Length Spindle Speed Motor * 
 (inch)mm (inch)mm (inch)(r/min)kW (Hp)
PUMA TT1300SY/SYY5175 (6.9) 120 (4.7) 600011/7.5/5.51)
(14.8/10.1/7.4)
PUMA TT1300SYB/SYYB(Left)6/
(Right)5
175 (6.9) 120 (4.7) 600015/11/7.51)
(20.1/14.8/10.1)
PUMA TT1800/MS8230 (9.1)230 (9.1)500022/18.5
(29.5/24.8)
PUMA TT1800SY8230 (9.1)230 (9.1)500022/18.5
(29.5/24.8)
PUMA TT2100SYY 8230 (9.1)230 (9.1)500025/18.5/151)
(33.5/24.8/20.1)
PUMA TT2100SYYB(Left)10/
(Right)8
230 (9.1)230 (9.1)350022/18.52)
(29.5/24.8)
PUMA TT2500 /MS10U : 390 (15.4)350 (13.8)350026/22
L : 300 (11.8) (34.9/29.5)
PUMA TT2500SY10U : 390 (15.4)350 (13.8)350026/22 
L : 300 (11.8)(34.9/29.5)
PUMA TL2000 / L8U : 370 (14.6)600 / 1000500022/18.5/15** 
L : 240 (9.4)(23.6 / 39.4)(29.5/24.8/20.1)
PUMA TL2000M / LM8U : 350 (13.8)600 / 1000500022/18.5/15** 
L : 240 (9.4)(23.6 / 39.4)(29.5/24.8/20.1)
PUMA TL2500/L/XL10U : 370 (14.6)600/1000/1250400026/22
L : 240 (9.4)(23.6/39.4/49.2)(34.9/29.5)
PUMA TL2500M/LM/XLM10U : 350 (13.8)600/1000/1250400026/22
L : 240 (9.4)(23.6/39.4/49.2)(34.9/29.5)
M : Milling S : Sub spinndle Y : Y-axis milling U : on upper turret L : on lower turret 
* 30min/Cont. ** 10min/30min/Cont. 1) S3 25%/S3 60%/Cont. 2)S3 60% / Cont.

Your Video Preview Products