• 50/3 หมู่ 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • Email: [email protected]
Hotline 097-142-8951
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
[email protected] 50/3 หมู่ 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Shop Details

Shop Detail Image 1
Shop Detail Nav Image 1

XC4000DA-2SP, DMP 500-2SP , DMP 570/50-2SP

High Productivity 2 spindle Machining Center

Tapping Center / Global Standard Vertical Machining Center / Heavy Duty Vertical Machining Center /Twin Table Vertical Machining Center / 2 spindle Vertical Machining Center / 5 Axis Vertical Machining Center

Machine X / Y / Z/ W Travel Table Size Spindle SpeedTool StorageMotor * 
mm (inch)mm (inch)(r / min) (ea)kW (Hp)
XC 4000DA-2SP630 / 400+190 / 3602-790 x 320120002 x 2415 (20.1)
(24.8 /15.7+7.5 /14.2)(2-31.1 x 12.6)
DMP 500-2SP1040 / 520 / 600 / 201200 x 520120002x2418.5/11 
(40.9 / 20.5 / 23.6 / 0.8)(47.2 x 20.5){8000} {2x30, 2x40}(24.8/14.8)
DMP 570/50-2SP600 / 570+142 / 625 / -1500 x 57080002 x 2415/11
(23.6 / 22.4+5.6 / 24.6 / - )(59.1 x 22.4)(20.1/0.4)
* S3 15%/ Cont.

Your Video Preview Products